Que és l’AMPA?

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA). És la manera més efectiva que tenen
els pares i mares d’agrupar-se i organitzar-se dins del Centre Escolar. L’AMPA és una
entitat sense afany de lucre (no cerca cap mena de benefici material o econòmic),
formada per mares i pares de l’Escola, on totes les famílies hi poden participar.

Els seus objectius són:

• Promoure la participació de pares i mares a la comunitat educativa.
• Afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.
• Ampliar els espais d’educació i socialització de l’alumnat.
• Realitzar accions que contribueixin a la millora de l’ensenyament que reben
els nostres fills i filles.

Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15.00h. a 16.20 h.

www.info@ampaelspins.com

 

Reunions i Assemblees

Tots els components de l’associació tenim el dret a assistir a les dues assemblees generals que se celebren durant l’any i a les extraordinàries que es puguin convocar.